108 விநாயகர் போற்றி

108 விநாயகர் போற்றி ; விநாயகரை போற்றும் இந்த 108 போற்றி துதிகளை வாரத்தில் எந்த நாட்களிலும் காலை 6 மணியிலிருந்து 9 மணிக்குள்ளாக விநாயகருக்கு தீபம் ஏற்றி, இந்த 108 துதிகளை மனத்தில் நிறுத்தி ஒருமுகமாக‌ படிக்க நீங்கள் எண்ணிய காரியங்கள் ஈடேறும்.

உங்கள் கருத்து : comment