திருப்பாவை பாடல்கள் முழுவதும் பாடல் வரிகளுடன் வீடியோ

மார்கழி திங்கள் கேட்க வேண்டிய ஆண்டாள் திருப்பாவை. திருப்பாவை - முழுவதும் | #THIRUPPAVAI - FULL SONGS (30) - Mobile Version with Tamil Lyrics

ஆண்டாள் அருளிச்செய்த பாசுரம் - 30
பாடியவர் : வாணி ஜெயராம்

திருப்பாவை பாடல்கள் :

01 . மார்கழி திங்கள் ...
02 . வையத்து வாழ்விர்காள் ...
03 . ஓங்கி உலகளந்த ...
04 . ஆழி மழை கண்ணா ...
05 . மாயனை மன்னு ...
06 . புள்ளும் சிலம்பினகாண் ...
07 . கீசு கீசு என்று ...
08 . கீழ்வானம் வெள்ளென்று ...
09 . தூமணி மாடத்து ...
10 . நொற்றுச் சுவர்க்கம் ...
11 . கற்றுக் கறவை
12 . கனைத்திளங் கற்றெருமை ...
13 . புள்ளின் வாய் கீண்டானை ...
14 . உங்கள் புழக்கடை ...
15 . எல்லே இளங்கிளியே ...
16 . நாயகனாய் நின்ற ...
17 . அம்பரமே தண்ணீரே ...
18 . உந்துமத களிற்றன் ...
19 . குத்து விளக்கெரிய ...
20 . முப்பத்து மூவர் ...
21 . ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி ...
22 . அங்கண்மா ஞாலத்து ...
23 . மாரி முலைமுழஞ்சில் ...
24 . அன்றிவ்வுலகமளந்தாய் ...
25 . ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ...
26 . மாலே மணிவண்ணா ...
27 . கூடாரை வெல்லும் ...
28 . கறவைகள் பின்சென்று ...
29 . சிற்றஞ் சிறுகாலே ...
30 . வங்கக் கடல் கடைந்த ...

உங்கள் கருத்து : comment