தியாகராஜ‌ அஷ்டகம் | www.tamilgod.org

தியாகராஜ‌ அஷ்டகம்

Thyagaraja Ashtakam Lyrics Tamil

தியாகராஜ‌ அஷ்டகம் | Thyagaraja Ashtakam Lyrics Tamil

1. கல்யாண ஸெளகந்திக புஷ்பஹார ஸம்சோபி கண்ட்டாய கலாத ராய
கல்யாண சைலேந்த்ர தனுர்தராய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நம

2. முக்தேந்த்ர நிலாதி ஸுரத்ன ராசி ஸம்ஸோபி சிம்ஹாஸன ஸம்ஸ்திதாய
முக்தா குமாராக்ய மகிஸ்துதாய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நமஸ்தே

3. கீசானன ஸ்ரீமுசுகுந்த பூப ஸம்ப்ரார்தனாத் பூதலமாக தாய
கோ சாந்தரஸ்தாய குமார பித்ரே ஸ்ரீதியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

4. கோப்த்ரே பசூனாம் குரு ராஜரூப தர்த்ரேஸதாய ஸ்ரீபுர ஸம்ஸ்திதாய
குப்தஸ்வ காத்ராய ஹ்ருதய பஜாய, ஸ்ரீ தியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

5. காந்தாதி ஸெளந்தர்ய ரதஸதிதாய காந்தா ஸமாச்லேஷித கந்தராய
காந்தார்த ரூபாய கஜாஸ்ய பித்ரே ஸ்ரீ தியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

6. நிரந்தராப்யாஸ விசேஷ வேத்ய போது ஸ்வரூபாய நிரஞ்சனாய
நிரங்குசானந்த பதப்ரதாய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமே நமஸ்தே

7. அனந்த ஹ்ருத் வாரிஜ ஹம்ஸ ரூப ந்ருத்தங் கரயாதி குருத்த மாய
அனந்த கல்யாண குணைக தாம்னே ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நமஸ்தே

8. ஸ்ரீ மத்சிதானந்த குரு ஸ்வரூப ஸ்ரீதியாக ராஜங்கி ஸரோஜயக்மே
அனந்தபோது ப்ரதமஷ்ட காக்யம் ஸ்தோத்ரம் ஸுபக்த்யா க்ருத மர்பிதம் மயா

தியாகராஜ‌ அஷ்டகம் பொருள் மற்றும் விளக்கம் | Thyagaraja Ashtakam Meaning Tamil

1. கல்யாண ஸெளகந்திக புஷ்பஹார ஸம்சோபி கண்ட்டாய கலாத ராய
கல்யாண சைலேந்த்ர தனுர்தராய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நம

பொருள்:மங்களமான சௌகந்திக மலர் மாலைகளின் மணத்தாலும் அழகினாலும் ஒளிரும் திருக்கழுத்தை உடையவர். நிலவைத் தலையில் சூடியவர். திரிபுராதி அசுரர்களைக் கொல்ல முற்பட்டபோது மேரு போன்ற மலையை வில்லாக ஏந்தி நின்றவர். இப்படிப்பட்ட பெருமைகளை உடைய ஸ்ரீ தியாகராஜருக்குப் போற்றி போற்றி.

2. முக்தேந்த்ர நிலாதி ஸுரத்ன ராசி ஸம்ஸோபி சிம்ஹாஸன ஸம்ஸ்திதாய
முக்தா குமாராக்ய மகிஸ்துதாய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நமஸ்தே

பொருள்:முத்து, இந்திர நீலம் போன்ற ஒளிமயமான நவரத்னங்கள் இழைக்கப்பெற்ற நவரத்ன சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவராகிய தியாகராஜப் பெருமானை முத்து குமாரசாமி என்ற அடியேன் போற்றுகின்றேன்.

3. கீசானன ஸ்ரீமுசுகுந்த பூப ஸம்ப்ரார்தனாத் பூதலமாக தாய
கோ சாந்தரஸ்தாய குமார பித்ரே ஸ்ரீதியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

பொருள்:வானர முகமுடைய முசுகுந்தச் சக்ரவர்த்தியின் பிரார்த்தனைக்கு இணங்க விண்ணை விட்டு இந்த மண்ணுலகுக்கு வந்தவரும், பாதுகாப்பான கவசம் போன்ற பெட்டகத்திலேயிருப்பவரும், முருகனின் தந்தையுமான ஸ்ரீதியாக ராஜரே தங்களுக்கு என் பணிவான வணக்கம்.

4. கோப்த்ரே பசூனாம் குரு ராஜரூப தர்த்ரேஸதாய ஸ்ரீபுர ஸம்ஸ்திதாய
குப்தஸ்வ காத்ராய ஹ்ருதய பஜாய, ஸ்ரீ தியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

பொருள்: சகல ஜீவ ராசிகளையும் காப்பாற்றும் பசுபதியும்; மிகச் சிறந்த குருவடிவம் எடுத்து அநேக பெரியோர்களின் சுத்த சத்குருவாக விளங்குபவரும்; ஸ்ரீபுரம் எனப்படும் கமலாம்பிகையின் நகரத்தில் விளங்குபவரும்; தன்னுடைய வடிவத்தை மறைத்துக் கொண்டிருப்பவருமாகிய தியாகராஜரே உமக்கு என் நமஸ்காரங்கள்.

5. காந்தாதி ஸெளந்தர்ய ரதஸதிதாய காந்தா ஸமாச்லேஷித கந்தராய
காந்தார்த ரூபாய கஜாஸ்ய பித்ரே ஸ்ரீ தியாக ராஜாய நமோ நமஸ்தே

பொருள்:தன் இனிய மனையாளான ஸ்ரீ கமலாம்பிகையின் பேரெழில் நிறைந்த புன்னகையில் ஒளிர்பவரும், அந்த அம்பிகைக்காக தனது ஒரு பாதியைப் பகிர்ந்து கொடுத்தவரும், கணங்களின் தலைவராகிய கணபதியைப் பெற்ற ஸ்ரீ தியாராஜருக்குப் போற்றியோ போற்றி !

6. நிரந்தராப்யாஸ விசேஷ வேத்ய போது ஸ்வரூபாய நிரஞ்சனாய
நிரங்குசானந்த பதப்ரதாய ஸ்ரீதியாகராஜாய நமே நமஸ்தே

பொருள் :விடாது தொடர்ந்து ஆராதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே தனது சூட்சுமமான வடிவத்தின் ரகசியங்களை உணரச் செய்பவரும், சிறப்பான முறையில் அனைவரின் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி இன்பமுறச் செய்பவரும், தடைகளற்ற போக போக்கியங்களையும் உன்னதமான பதத்தையும் அளிக்க வல்லவருமான தியாகராஜப் பெருமானுக்கு என் வந்தனங்கள்.

7. அனந்த ஹ்ருத் வாரிஜ ஹம்ஸ ரூப ந்ருத்தங் கரயாதி குருத்த மாய
அனந்த கல்யாண குணைக தாம்னே ஸ்ரீதியாகராஜாய நமோ நமஸ்தே

பொருள் :பாற்கடலில் சயனித்திருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவால் முன்னம் மனத்துள் வைத்து பூஜிக்கப்பட்டபோது, அவரது உள்சுவாசம் வெளி சுவாசத்திற்கேற்ப பன்னெடுங்காலம் வசித்துக் (நடனமாடிக்) கொண்டிருந்தவர். அவரது அப்போதைய அசைவே ஆடலாகப் பரிணமித்தது. ஆக பரந்தாமனின் எல்லையற்ற இதயக் கடலில் அன்றலர்ந்த தாமரையின் மேல் அன்னப் பறவையைப் போன்ற அழகிய ஹம்ஸ நடனம் ஆயிற்று. ( இதை அஜபா நடனம் என்றும் சொல்வர்) அப்படிப்பட்ட ஆடலின் நாயகனும் மிகவும் போற்றுதலுக்குரிய பெருமை மிக்க பரமகுருவும் எல்லையற்ற மங்கள சொரூபியுமான தியாகராஜரைப் போற்றுகிறேன்.

8. ஸ்ரீ மத்சிதானந்த குரு ஸ்வரூப ஸ்ரீதியாக ராஜங்கி ஸரோஜயக்மே
அனந்தபோது ப்ரதமஷ்ட காக்யம் ஸ்தோத்ரம் ஸுபக்த்யா க்ருத மர்பிதம் மயா

பொருள் : சச்சிதானந்த வடிவினராக குருவாகத் தோற்றமளிக்கும் ஸ்ரீதியாகராஜருடைய சீரடிகளில், பரமானந்தத்தை அளிக்கவல்ல இந்த அஷ்டகம் பக்தியோடு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அகத்தூய்மையுடன் அர்ப்பணிக்கப்படும் இந்தத் துதியால் மகிழ்ந்து மங்களங்கள் யாவும் அவரால் அளிக்கப்படும் என்பது நிச்சயம் என்ற மனநிறைவோடு, இத்துதியை நிறைவு செய்கிறேன்.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us