108 போற்றிகள்

இறைவனை துதிபாடும் போற்றி வரிகள், 108 போற்றி வரிகள் கொண்ட‌ இஷ்ட‌ தெய்வ‌ வழிபாடு. அனைத்து தெய்வங்களின் போற்றிகள் ‍: 108 போற்றி வரிகள் கொண்ட‌ தொகுப்பு. In this page you can find 108 Potri for all Gods. All God 108 potri | All God 108 Potri Lyrics in Tamil. எல்லா கடவுள்களின் 108 போற்றிகள் தொகுப்பு.

எல்லா தெய்வங்களின் போற்றி

தமிழில் மந்திரம் : உங்களின் கஷ்டத்தை தீர்க்கும் அம்மன் 108 போற்றிகள். செல்வ செழிப்பைத் தரும் தெய்வங்களின் 108 போற்றி. நீங்கள் விரும்பியவற்றை பெற்று தரும் கடவுளரின்108 போற்றிகள் தமிழில்.