மேலே இடதுபக்கம் காணும் 'த‌' என்கின்ற‌ பட்டணை முதலில் கிளிக் செய்யவும். பின்னர் உங்களின் தேடலினை இயல்பு தேடல் கருவியில் துவங்குங்கள். ஆங்கிலத்தில் தேடல் மேற்கொள்ள‌ 'த‌' பட்டணை மீண்டும் கிளிக் செய்து பின் தேடவும்.

ஒருமுறை கிளிக் ‍= "தமிழ்" மறுமுறை கிளிக் = "ஆங்கிலம்"